Tjenestedesign prosess: fem enkle steg

Tjenestedesign har blitt en viktig nøkkelstrategi i innovasjon og organisatoriske endringer. Det er en kundesentrert prosess og det brukes i forbindelse med alt, overalt, av både store organisasjoner og nyoppstartede bedrifter.

tjenestedesign steg

Tjenestedesign er basert på ideen om at du ønsker å skape verdi gjennom et produkt, tjeneste eller prosess. Da er det avgjørende å først forstå behovet og handlemønsteret til de som vil benytte seg av produktet/det du tilbyr.


For å forklare det på en enkel måte: du kan bruke tjenestedesign for å møte dine kunders behov gjennom fem enkle steg: Empati, definer, ide, prototype og test.


Disse stegene vil ikke alltid skje i den rekkefølgen. De kan ofte oppstå uavhengig av hverandre og gjentas flere ganger. Prosessen er fleksibel og fokuserer på samarbeid mellom designer og bruker, med vekt på å bringe ideer til live basert på hvordan brukeren tenker, føler og handler.


gif

Steg 1: Empati

Det er i denne fasen all utforskning og oppdagelse skjer. I denne delen av prosessen jobber du med å forstå problemet for å kunne finne ut hvordan du skal løse det. Her er det viktig å få kunnskap om hvem dine spesifikke brukere (eller kunder, eller ansatte) er og hvordan de tenker. Poenget er å forstå deres syn: hva de gjør, hvordan de føler og hvilke utfordringer de måtte ha.


Steg 2: Definer


Her må du prosessere, analysere og få en forståelse av informasjonen du samlet tidligere. Her jobber du for å definere problemet og forstå hvem, hva, og hvorfor. I empati fasen lærte du om publikummet ditt gjennom research. Nå er det på tide å fokusere på det publikummet.

gif

Nå som du har definert målgruppen må du fokusere på deres mål og forstå hva som står i deres vei for å nå de målene. Det handler ikke så mye om den demografiske sammensetningen av publikummet vårt (f.eks. Kjønn, alder, sosioøkonomisk status) så mye som det handler om deres mål (f.eks. Ansatte på junior nivå ønsker flere muligheter innen senior lederskap)


Steg 3: Idé


Her bruker vi informasjonen vi har samlet i de tidligere fasene til å brainstorme, generere ideer og piske sammen konsepter for hvordan det endelige produktet eller tjenesten vil fungere og hvordan det vil se ut.

gif

Idé fasen innebærer ofte utarbeidelse av ideer for nye selskapsinitiativer eller retningslinjer som vil bringe effektive og positive endringer i organisasjonen.

Ved å involvere et bredt utvalg av stemmer og perspektiver i idé fasen kan du oppnå større bredde av ideer og opprette nye strategier eller konsepter teamet ditt aldri ellers ville ha tenkt på.


Steg 4: Prototype

Videre må du bygge noe for å kunne lære av det. I prototype fasen blir løsningen på de tidligere definerte problemene utviklet.

Her bruker vi all kunnskap og empati som vi har lært fra vår brukerresearch, kombinert med vår kunnskap om beste praksis, for å lage en ny handlingsplan.


Steg 5: Test

gif

Det er vanlig at prosjekter som bruker designtekningstilnærming går gjennom trinn frem og tilbake for å gjøre rede for ny informasjon som er oppnådd.

Fortsett å teste og dele ideer, og gjenta dette regelmessig. Så lenge du kontinuerlig foretar justeringer for å sikre at planen, virksomheten eller produktet fortsetter å tilfredsstille behovet til brukerne dine, er ditt første utkast ditt første skritt på en ny vei videre.


Klar for å lære med om hvordan kunde-sentrert design og tjeneste design kan gjøre en forskjell for din virksomhet?

Du kan også registrere deg her for å få Viking Mark e-post og -kommunikasjon, slik at du kan være blant de første som får se eksklusive løsninger, nye smarte tips, nyheter om markedsføring og mye mer.