Strategi & Planlegging

Basert på målbare metoder og lang erfaring

Å nå ut til kunder på internett er en kompleks utfordring, som krever tilpassede strategier, for å finne den riktige målgruppen, for å sikre en vedvarende lojalitet og for å overgå horde av konkurrenter, så vel som alle andre som kjemper om kundenes oppmerksomhet.

Viking Mark kan hjelpe deg med tilpassede strategier og planlegging, for hvordan din virksomhet presenterer seg, så vel som med målrettede kampanjer. Vi favner om det meste, og kan lage helhetlige strategier for et bestemt produkt, en fysisk virksomhet, en nettbutikk eller en tjeneste. Vi arbeider systematisk og målbart, for å oppnå det best mulige resultatet for deg. 

Vår arbeid er derfor strukturert på en hensiktsmessig måte. Første steg er derfor en kartlegging, slik at vi sammen kan utvikle en strategi baserer seg på hva du trenger, og hvilke mål som du ønsker å oppnå.

Produktstrategi markedsføring
Virksomhetsstrategi og produktstrategi

Viking Mark arbeider gjerne sammen med alle typer bedrifter som vil markere seg på nettet, både med veletablerte virksomheter som ønsker seg mer oppmerksomhet, så vel som start-ups som vil etablere sitt online revir. Det er viktig for oss at vi kan ta oss tid til å se nøye på ditt selskap, på bransjen dere operer i, hvilke konkurrenter som markerer seg, og hvilke produkter og substitutter som finnes.

I denne sammenhengen er det også viktig å etablere en oversikt over hva som skjer online, og hvordan de forskjellige konkurrerende virksomhetene markerer seg når det kommer til aspekter som kundevennlige plattformer, sosial mediapresens og søkemotor-optimalisering (SEO) eller søkemotorrangering med betalte kampanjer. 

Når vi har etablert en oversikt begynner en prosjektering som fastsetter mål for din online-strategi. Vi evaluerer vanligvis strategiens prestasjon, basert på det som vi kaller Key Performance Indicators, ofte omtalt som nøkkeltallsindikatorer på norsk. Dette hjelper oss om å plotte kursen til suksess.

Markeds- og konkurranseanalyser
Konkurranseanalyse markedsføringsmetoder

Oversikt over markedet og de andre aktørene som du møter på, er en viktig faktor for å lykkes med et foretak, om det er på nettet eller i den fysiske verden. Det er viktig å vite hvem som er målgruppen for en aktuell kampanje, hvem et produkt er tiltenkt, men det er samtidig viktig å forstå adferden til målgruppen.

Vi hjelper deg med å forstå hva som er de kritiske punktene, hva som fører til oppmerksomhet, og hva som konverterer denne oppmerksomheten til salg. 

Innovasjon og vekst

Vi kan også hjelpe deg med innovasjon og vekst på et mer generelt grunnlag. Basert på våre erfaringer og den strategiske kunnskapen som vi har samlet over mange år, har Viking Mark skaffet seg en god oversikt over hva som foregår og hvilke tekniske muligheter som er i emning. Dermed kan vi også hjelpe deg med å kartlegge mulige områder for innovasjon og vekst, i forbindelse til din virksomhet.

markedsføring Bergen
Målsetning og utviklingsplanlegging

En del av vår strategiske støtte inkluderer også det som vi kaller målsetning og utviklingsplanlegging. Dine fremtidige mål, og veien til dem, kan gjøres mer oversiktlig ved hjelp av utviklingsplanlegging. Med utviklingsplanlegging menes at vi ser på potensialet for hvordan et produkt eller en tjeneste kan videreutvikles, og hva som er realistiske målsetninger, og fornuftige strategier for å komme i mål. 

Målene er alltid spesifikke, realistiske og tidsbegrensede, og vi sørger for at de er oppnåelige. Dette gir deg en relativ planleggingssikkerhet, samtidig med at du sikres en optimalisert strategi og effektiv omsetting av dine planer.

Status og Tracking

Statistisk analyse og oversikt over måloppnåelse på forskjellige områder, er en viktig byggestein for å lykkes med et foretak på lang sikt. Det hjelper deg med å styre resursplassering og utviklingsområder, samtidig som uproduktive elementer kan rasjonaliseres vekk. Slik blir ditt foretak mer strømlinjeformet mens gevinster maksimeres.

Ved hjelp av vår erfaring og gode metoder, finner vi frem til de mål-indikatorene som fungerer best for det du driver med. Slik kan du raskt luke ut uproduktive strategier, og fokusere på salgs-modeller eller markedsføringsmodeller som gir det beste resultatet.

Analyse performance Status